De drabbade

Karin Wahlberg

HURRA! 9 års väntan är över!

Veronika ligger i soffan medan Claes dukar av middagen i deras nya hem i Lund. Hon är trött i kroppen efter en lång operationsdag på kirurgen. Precis när hon slumrat till ringer Claes mobil. En död kvinnokropp har hittats i en ensligt belägen sommarstuga.Claes chef kallar in honom som operativ chef för utredningen. Snart visar det sig att Claes och Veronika – var och en på sitt håll – befinner sig i en härva av tilltrasslade ledtrådar som tycks löpa längs den svårt ansträngda vårdvärldens allra mörkaste korridorer … 400 sidor.