Det första chiffret

Denise Rudberg

Tre unga kvinnors liv förändras för alltid i andra världskrigets Stockholm.

Året är 1940. Med hotet från Nazi-Tyskland förenas tre kvinnor: Signe, Elisabeth och Iris väljs ut av regeringen för att genom signalspaning knäcka tyskarnas kod. I en tid då ingen vet var man har den andre och där farliga män med tveksam moral verkar i det fördolda, blir de tre kvinnorna livsviktiga för rikets säkerhet. Under brinnande krig, bland spioner och fiender, är vänskap och lojalitet avgörande. 258 sidor.

Boknr: 200241 Pris: 198 kr