Luften vi andas in är jätteviktig för vår hälsa och vårt välbefinnande. Bra luftkvalitet innebär att luften inomhus är fri från föroreningar och skadliga ämnen, och att den uppfyller vissa standarder och gränsvärden. Bra luftkvalitet inomhus är viktigt för flera skäl:

 1. Hälsa: Bra luftkvalitet kan hjälpa till att förebygga och minska hälsoproblem som astma och huvudvärk.
 2. Produktivitet: Bra luftkvalitet kan öka produktiviteten genom att minska trötthet, stress och andra hälsoproblem som kan påverka arbetsprestationen.
 3. Välbefinnande: Bra luftkvalitet kan skapa en känsla av välbefinnande och trivsel, genom att minska obehag som rinnande ögon och huvudvärk.
 4. Säkerhet: Dålig luftkvalitet kan vara farlig för människors hälsa. 
 5. Energibesparing: Bra luftkvalitet kan bidra till att sänka energiförbrukningen genom att minska behovet av ventilation och luftrenare.
 6. Långsiktigt hållbarhet: Bra luftkvalitet är viktigt för att skapa hållbara och hälsosamma inomhusmiljöer för att kunna ta hand om människors hälsa och välbefinnande på lång sikt.

Det finns många sätt att förbättra luftkvaliteten inomhus:

 1. Ventilation: Se till att det finns tillräckligt med friskluft som strömmar in i rummet genom att öppna fönster eller använda mekanisk ventilation.
 2. Rökning: Förbjud rökning inomhus.
 3. Dammsugning och städning: Dammsug och städa regelbundet för att minska mängden damm och allergener i luften.
 4. Luftrenare: Använd luftrenare för att fånga upp små partiklar och föroreningar i luften.
 5. Växter: Ha krukväxter i rummet eftersom de kan hjälpa till att rena luften genom att fånga upp föroreningar.
 6. Kemikalier: Var försiktig med kemikalier som rengöringsmedel och parfym eftersom de kan förorena luften.
 7. Byggnadsmaterial: Använd byggnadsmaterial som inte frigör skadliga ämnen i luften, till exempel målarfärger och golvmaterial.
 8. Möbler: Välj möbler och textilier som inte är behandlade med skadliga kemikalier.

Dålig luftkvalitet inomhus kan ha många negativa effekter på hälsan och välbefinnandet. Här är några exempel:

 1. Andningsbesvär: Dålig luftkvalitet kan orsaka besvär så som astma. 
 2. Huvudvärk: Dålig luftkvalitet kan orsaka huvudvärk och trötthet.
 3. Ögonirritation: Dålig luftkvalitet kan orsaka ögonirritation, rinnande ögon och klåda.
 4. Lätt att bli sjuk: Dålig luftkvalitet kan göra det lättare att drabbas av infektioner och sjukdomar eftersom det kan påverka kroppens förmåga att försvara sig mot skadliga partiklar och bakterier.
 5. Stress: Dålig luftkvalitet kan öka stressnivåerna och påverka den mentala hälsan.
 6. Sömnproblem: Dålig luftkvalitet kan orsaka sömnproblem och göra det svårt att sova.
 7. Cancer: Vissa luftföroreningar kan öka risken för cancer. Höga halter av exemplevis radon är hälsofarligt och kan orsaka cancer. Det enda sättet att upptäcka radon är att mäta. Att göra en radonmätning är enkelt. Här kan du beställa radonmätare
 8. Allmänt obehag: Dålig luftkvalitet kan orsaka allmänt obehag och minskad livskvalitet.

Övrigt
Om blåbetong – blåbetong var ett populärt byggmaterial mellan 1929 och 1975. På grund av detta kan många hus innehålla materialet och därmed behöva genomgå en radonmätning.
Radonmätning Tyskland – Radonmessen DeutschlandBy arvind