Att köpa larm kan vara svårt. Framförallt om du satt dig in i larmvärlden och larmleverantörernas affärsmodeller och metoder. Tiden då företag som Verisure och Sector Alarm tog alla kunder på grund av starka varumärken som gemene man kände till är förbi. Tack och lov, ska vi kanske säga, för att informationen om bättre larm både kostnadsmässig och gällande användarvänlighet, nått ut till den breda massan. 

Rätt larm täcker ditt behov

Det viktigaste är att du har ett larm som täcker ditt behov. Detta innebär i sin tur att ditt larm kan se ut på en mängd olika sätt. Vi måste därför inse att larm är och måste vara baserade på individuella behov. (Där rök alla färdiga larmpaket)

För att göra denna artikel enkel för dig som läsare att förstå kan vi dela upp behovsområdena i:

  • Inbrottslarm
  • Brandlarm
  • Vattenlarm
  • Automation/Smarta hem

Inbrottslarm

Detta är det vi vanligtvis tänker på när det gäller larm. Vi vill ha ett larm som är anpassat för våra hus, hem och fastigheter. Detta ska vara säkert och ge skydd mot inbrott. Vi vill ha ett skalskydd som är heltäckande genom att larma våra dörrar och fönster när vi sover men också kunna röra oss i hemmet när nattläget är aktiverat. Vi vill också ha möjlighet till snabb larmverifiering med kamera när vi inte är hemma och larmet utlöser.

Brandlarm

I princip alla har brandvarnare hemma men frågan är alltid: – Har vi tillräckligt med brandvarnare i våra hem? Svaret är oftast nej. Vi vill utöver detta ha uppkopplade brandvarnare som skickar larm till oss direkt till vår mobiltelefon och larmcentral, om du valt att koppla ditt larm mot en sådan.

Vattenlarm

Något vi konsumenter och försäkringsbolag prioriterar mer och mer är skydd mot vatten som orsakar fuktskador på våra hem och fastigheter. Det är enormt kostsamt för försäkringsbolagen att ersätta vatten och fuktskador vilket gör att du ofta kan få en sänkt premie om du installerat vattenlarm i ditt hus. Även dessa bör då vara inkluderade i larmet vilket medför att utlöst vattenlarm hamnar direkt i din mobiltelefon. Du kan då snabbt stoppa skadan innan den kräver reparation och sanering.

Automation

Att kunna styra belysning med app är något många redan vant sig vid men det finns också larm som har integrerad smartstyrning av exempelvis belysning. Detta medför att du kan tända och släcka belysning vid utlösta larm vilket kan vara viktigt främst vid brand men också vid inbrott. Du kan idag också låta ditt vattenlarm slå av inkommande vatten vid upptäckt vattenläcka.

Sammanfattning

Ha i åtanke att du alltid ska ha ett larm som är uppkopplat mot din mobiltelefon. Skaffa även ett larm som har både inbrott, brand och vattenlarm integrerat i samma larmlösning. Var med i processen när ditt larm specificeras eller planera det själv. Det är oftast du kan själv kan förutse riskerna.

By arvind