Inledning

I tider av ekonomisk osäkerhet kan kunskap om lagen om anställningsskydd (LAS) vara av stor betydelse för anställda. En central del av LAS är turordningsreglerna, som avgör vilka anställda som ska sägas upp först vid arbetsbrist. Men vad innebär dessa regler egentligen, och hur påverkar de dig som anställd?

Turordningsreglerna enligt LAS

Turordningsreglerna, ibland kallade “senast in, först ut”-principen, innebär att de anställda med längst anställningstid ska sägas upp sist vid arbetsbrist. Detta innebär att om din arbetsgivare behöver göra nedskärningar, är dina rättigheter skyddade om du har varit anställd längre än dina kollegor.

Undantag från Turordningsreglerna

Det finns dock undantag från dessa regler. Till exempel kan arbetsgivare med högst tio anställda välja att undanta upp till två anställda från turordningsreglerna. Dessutom kan turordningen brytas om en anställd saknar kompetens att utföra det arbete som finns kvar.

Dina Rättigheter som Anställd

Om du tror att din arbetsgivare inte följer turordningsreglerna, har du rätt att ifrågasätta beslutet. Detta kan du göra genom att kontakta en facklig organisation eller genom att ta ärendet till Arbetsdomstolen.

Sammanfattning

Turordningsreglerna i LAS ger viktiga skydd för anställda vid arbetsbrist, och säkerställer att uppsägningar sker på ett rättvist och transparent sätt. Genom att förstå dessa regler, kan du bättre skydda dina rättigheter på arbetsplatsen. Oavsett din anställningssituation, är kunskap om turordningsreglerna en värdefull resurs i en osäker arbetsmarknad.

By arvind