Fibromyalgisyndrom (FMS) är en kronisk sjukdom som kännetecknas av utbredd smärta och lokal ömhet i olika delar av kroppen. Även om tillståndet är kroniskt har forskning visat att termisk terapi, infraröd terapi och bastubad är fördelaktiga för dem som lider av detta tillstånd.

 

Termisk terapi har länge använts för att lindra symtom på fibromyalgi. Forskning visar nu att regelbunden värmeterapi med infrarött ljus eller bastu kan ha en mycket positiv effekt på detta tillstånd, vilket bidrar till lägre nivåer av smärta och en generellt högre livskvalitet för dem som drabbas av tillståndet. Forskare vid American College of Rheumatology genomförde en 12-veckors studie där patienter med diagnosen fibromyalgi instruerades att göra en kombination av bastuterapi med bastufiltar och undervattensträning. Alla deltagare rapporterade signifikant lägre nivåer av smärta och minskade symtom totalt sett som ett resultat av behandlingen. De rapporterade minskningarna av smärta var så stora som 77 %, och förbättringarna i deltagarnas hälsoengagemang var ganska stabila även ett halvår senare, när en uppföljningsstudie genomfördes.

 

Kan bastu hjälpa mot fibromyalgi?

Fibromyalgisyndrom (FMS) är en kronisk sjukdom som kännetecknas av utbredd smärta och lokal ömhet i olika delar av kroppen. Läkare vet inte exakt vad som orsakar fibromyalgi, men tror att det involverar ett antal bidragande faktorer som genetik, infektioner och fysiska eller känslomässiga trauman. Mayo Clinic listar utbredd smärta, trötthet och kognitiva svårigheter som de tre vanligaste symtomen på fibromyalgi. Det har blivit tydligt för många som känner till de smärtsamma biverkningarna att många receptfria smärtstillande inte hjälper till att lindra symptomen. Även om det finns mediciner som duloxetin (Cymbalta) och milnacipran (Savella), kan dessa ibland inte vara effektiva eller idealiska. Ofta hör personer med fibromyalgi att det bästa de kan göra för att lindra smärtan är regelbunden måttlig träning, och det finns forskning som stödjer det. Vad många inte vet är att bastubad också kan hjälpa.

By arvind