Att genomföra en lägenhetsbesiktning är en viktig process när det kommer till att köpa, sälja eller hyra en lägenhet. Det kan vara en komplicerad process som kräver mycket tid och tålamod. I denna artikel kommer vi att gå igenom allt du behöver veta om lägenhetsbesiktningar, från vad det är och varför det är viktigt till vad du kan förvänta dig under själva besiktningen.

Vad är en lägenhetsbesiktning?

En lägenhetsbesiktning är en process där en professionell besiktningsman undersöker en lägenhet för att fastställa dess skick och eventuella brister. Syftet är att ge köpare eller hyresgäster en bättre förståelse för lägenhetens skick och eventuella underhållsbehov. Besiktningen kan genomföras av olika anledningar, som till exempel försäljning av lägenheten eller vid inflyttning av en ny hyresgäst.

Varför är en lägenhetsbesiktning viktig?

En lägenhetsbesiktning är viktig av flera skäl. För det första ger det köpare eller hyresgäster en bättre förståelse för lägenhetens skick och eventuella underhållsbehov. Det kan också hjälpa till att undvika eventuella tvister eller konflikter i framtiden, eftersom det klargör vilka problem som redan finns i lägenheten.

Hur går en lägenhetsbesiktning till?

En lägenhetsbesiktning går till på följande sätt:

 1. Förberedelser: Innan besiktningen ska äga rum bör du och besiktningsmannen komma överens om tid och plats för besiktningen. Det kan också vara en bra idé att förbereda en lista över eventuella frågor eller oro du har om lägenhetens skick.

 2. Besiktningen: Under besiktningen kommer besiktningsmannen att gå igenom lägenheten noggrant och dokumentera eventuella brister eller problem. Det kan innebära att han eller hon tar bilder eller gör anteckningar.

 3. Rapport: Efter besiktningen kommer besiktningsmannen att sammanställa en rapport som innehåller all information om lägenhetens skick och eventuella problem. Du kommer att få en kopia av rapporten för din egen referens.

Vad ska man tänka på innan en lägenhetsbesiktning?

Innan en lägenhetsbesiktning bör du:

 1. Sätta dig in i vad besiktningen innebär och vad du kan förvänta dig.

 2. Förbereda en lista över eventuella frågor eller oro du har om lägenhetens skick.

 3. Se till att lägenheten är städad och ren så att besiktningsmannen lättare kan inspektera den.

 4. Förbereda dig på eventuella reparationer eller underhållsbehov som kan behöva åtgärdas efter besiktningen

 5. Se till att du har tillgång till viktiga dokument, som exempelvis hyreskontrakt eller försäljningsdokumentation, så att besiktningsmannen kan få en bättre förståelse för lägenhetens historik.

Vad kan man förvänta sig under en lägenhetsbesiktning?

Under en lägenhetsbesiktning kan du förvänta dig att besiktningsmannen kommer att undersöka alla delar av lägenheten, inklusive:

 1. Tak, väggar och golv

 2. Fönster och dörrar

 3. VVS-system

 4. Elsystem

 5. Kök och badrum

Besiktningsmannen kommer också att dokumentera eventuella problem eller brister och ge rekommendationer om eventuella reparationer eller underhåll som behöver åtgärdas.

Vem betalar för en lägenhetsbesiktning?

Det är vanligt att köparen eller hyresgästen betalar för lägenhetsbesiktningen. Det kan dock också vara så att säljaren eller hyresvärden väljer att betala för besiktningen.

Vad gör man om besiktningen avslöjar problem?

Om besiktningen avslöjar problem eller brister i lägenheten kan du välja att antingen åtgärda problemen själv eller förhandla med säljaren eller hyresvärden om att få problemen åtgärdade innan du flyttar in. Om säljaren eller hyresvärden inte vill åtgärda problemen kan du välja att avbryta köpet eller hyresavtalet.

Sammanfattning

En lägenhetsbesiktning är en viktig process som ger köpare eller hyresgäster en bättre förståelse för lägenhetens skick och eventuella underhållsbehov. Det är viktigt att förbereda sig inför besiktningen och att vara beredd på eventuella problem som kan avslöjas under processen. Om problem uppstår kan du förhandla med säljaren eller hyresvärden om att få problemen åtgärdade eller välja att avbryta köpet eller hyresavtalet. Om man bor i ett hus istället för en lägenhet så kan man självklart även göra en husbesiktning för att få en uppfattning om husets nuvarande skick.

By arvind